Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

דבר מנכ"ל קרן רמלה, ד"ר זיו רייך:

שלום רב,
עמותת קרן רמלה הוקמה בתאריך 30.1.95,במטרה לקדם ולפתח פרויקטים במגוון תחומים לרווחת תושבי רמלה.הקרן יוזמת ומקדמת תכניות במגוון נושאים, עליהם נמנים: החינוך, התרבות, הרווחה, הקליטה והפיתוח ברמלה.
קרן רמלה מפעילה את הספרייה העירונית ע"ש בלפר, מוזיאון רמלה, המרכז לגיל הרך, מרפאת השיניים ופרויקטים התומכים בקליטה ועלייה בעיר רמלה.


התחומים השונים המצויים במסגרת הקרן מנוהלים באופן עצמאי על ידי מנהלים מקצועיים בפועל, אשר מהווים את הסמכות המקצועית לקבלת החלטות בתחומם.
מסייעים להפעלת הקרן, חברת רואי חשבון בתחום הנהלת חשבונות ובקרה כספית, עורך דין המאשר נושאים משפטיים, וכן ועדת ביקורת חיצונית של אנשי מקצוע בתחום הכלכלה והכספים.
מיזם חדש של קרן רמלה עוסק בפתיחת סניף של האוניברסיטה הפתוחה ברמלה, באמצעותו יתאפשרו לימודים אקדמיים לתושבי רמלה המעוניינים להרחיב את השכלתם, במסגרת לימודית אקדמית בקרבת מקום מגוריהם.
פעילות הקרן למען תושבי רמלה מתאפשרת הודות לתורמים מרחבי הארץ והעולם, המסייעים בתמיכתם החשובה לעידוד מיזמים חינוכיים, בריאותיים וחברתיים בקהילה הרב תרבותית המאפיינת את העיר רמלה.

בברכה, ד"ר זיו רייך
מנכ"ל קרן רמלה

dr ziv

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים