Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

הטבות ברישום ללימודים

 

שם המוסד

פירוט ההנחה

הערות

מכללת אשקלון

פטור מדמי רישום למכינה  ולתואר אקדמי

יש לצרף מכתב המלצה מרכז "הישגים". הפטור מיועד לתושבי שיקום שכונות

המכללה למנהל

פטור מדמי רישום על סך 100 ש"ח למכינה  ולתואר אקדמי

לפונים מתוכנית הישגים קיימות 2 מלגות: מלגת פריפריה (10 מלגות),
מלגת יוצאי אתיופיה
.

מכללת ספיר

פטור מלא מדמי רישום
למכינה  ולתואר אקדמי
.

יש לצרף מכתב המלצה מאת רכז
 "הישגים" + וואוצ'ר ממכללת ספיר
.

המרכז הבינתחומי
הרצליה

תוכנית קרן אור-
דמי רישום מופחתים בסך 70 ש"ח לנרשמים לקרן אור .התוכנית מיועדת לסטודנטים מעוטי יכולת כלכלית שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר ראשון במדעי המחשב או מנהל עסקים.

לצרף מכתב מהישגים.
פרטים על התוכנית בכתובת האתר:
»
מרכז הבינתחומי הרצליה
ובטלפון: 09-9527383

מכללת אחווה

זיכוי שכר הלימוד בסך 500 ₪
למתחילים ללמוד

לצרף אישור מרכז תוכנית "הישגים"

בית ברל

פטור מלא מדמי רישום (ע"ס 410 ש"ח)
בתוכניות הלימוד הבאות

  • B.Ed. (תואר ראשון בקולנוע, אמנות וחינוך).

  • חינוך בלתי פורמלי

  • קידום נוער

  • עיצוב ופיתוח משחקים

  • מורי דרך (מסלול של שנתיים)

  • לימודי תרגום ועריכה

  • קרימינולוגיה ואכיפת החוק

  • M.Ed (תואר שני במגוון התארים שהמכללה מציעה).

לצרף אישור מרכז תוכנית "הישגים"

המרכז
האוניברסיטאי
אריאל

סטודנט המשתייך לתוכנית "הישגים" ומציג אישור מטעם הרכז/ת זכאי לקבל מלגה בסך של 500 ₪ בשנת הלימודים הראשונה .

לצרף אישור למדור שכר לימוד.

 

נלקח מתוך אתר הישגים

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים