Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

מעורבות חברתית


קצת על התכנית/תחום:

המטרות:
מעורבות צעירים בהתפתחות העיר וקידומה כך שתהיה רלוונטית ואטרקטיבית עבור צעירים מרמלה ומחוצה לה:
• פיתוח חיי קהילה של צעירים בעיר
• יצירת מנהיגות עירונית וארצית
• פרלמנט צעירים
• פורום דיאלוג רב תרבותי
• קבוצות מנהיגות של צעירים עולים
• פורום צעירים – חברה ערבית
• קבוצת מנהיגות: "פורום אימהות צעירות"
• חממה ליזמות חברתית
• פלטפורמה ליזמות בתחום אירועי פנאי ותרבות
• השתלבות צעירים בועדות עירוניות
• שולחנות עגולים עירייה וצעירים
• רשת חברתית
• פעילות מלגאים ברחבי העיר
• בניית קהילת צעירים
• כרטיס הנחות "רמלאי צעיר"
• אירוח קבוצות מחו"ל ויצוג ישראל ורמלה במשלחות בחו"ל

 

אוכלוסיית יעד (קריטריונים לקבלה):

צעירים תושבי רמלה בני 18-35

דרכי התקשרות:
מלכה מנגיסטו – רכזת מעורבות חברתית
מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., טלפון: 073-2409708
שירין אבו חמד – רכזת מעורבות חברתית בחברה הערבית
מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., טלפון: 073-2409725

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים