Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

"אחריי! לפסגות"- ארגון הבוגרים של תנועת אחריי!


קצת על התכנית/תחום:

חזון- הבוגרים ישתלבו כאזרחים תורמים במדינת ישראל ויובילו את החברה הישראלית בהיותם בעלי תודעה חברתית גבוהה הבאה לידי ביטויי בעשייה, בהשכלה, בתעסוקה מכבדת ובמטען ערכי.
בהשראת השקפת עולם אוניברסאלית כי השכלה ותעסוקה הם מפתח לביסוס חברה בריאה, ארגון הבוגרים יסיר את המגבלות , החששות והדעות הקדומות של משוחררי צבא על ידי חשיפתם לאופציות הקיימות במישור ההשכלה והתעסוקה, כל זאת תוך טיפוח עצמאותם ובדגש על עקרון של קבלה ונתינה.
ליווי אישי- כל בוגר מלווה אישית ע"י "מלווה בוגרים" הצועד עימו לאורך התמודדויות השונות עם השחרור מצה"ל תוך התבססות על הקשר החזק והערכים שפותחו בעבר. הקשר/ הייעוץ הוא אינו נקודתי או חד פעמי אלא מתמשך והדרגתי כך שהוא מהווה קשר משמעותי המאפשר הנעת תהליכים ברבדים שונים.
מישור קבוצתי- ארגון הבוגרים משתמש בכוחה של הקבוצה להשפיע על החברה ועל היחיד ברבדים שונים. מקביל לתהליך הליווי האישי.

 

אוכלוסיית יעד (קריטריונים לקבלה):

בוגרי אחריי! ובוגרי תכניות חינוך שותפות בגילאי 18-25.


דרכי התקשרות:

גיא תבורי
052-3282849
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים