Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

הזמנה לדיאלוג רב תרבותי

 

מתוך ההכרה במורכבותה התרבותית של העיר רמלה על מגוון הדתות , התרבויות והעדות שבה, אנו מחפשים צעירים, בני התרבויות השונות בעיר,


מרכז הגישור ומרכז קשתות מזמין אתכם להצטרף אלינו למסע בו נלמד על האחר,נחשף לתרבויות השונות ונציג את התרבות ממנה הגענו, נפתח רשת חברתית, רב תרבותית וקהילתית. בדיאלוג קהילתי רב תרבותי נתמודד עם נושאים וקונפליקטים רב תרבותיים באמצעות שיח, הקשבה וכבוד הדדי לפרטים והרשמה ניתן לפנות לרכזת מעורבות חברתית בקשתות: בתאל ליס 073-2409708 או לרכזת דיאלוג קהילתי רב תרבותי במרכז הגישור 08-9771891

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים