Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

תכנית "מסאר" לקידום התעסוקה אצל נשים בחברה הערבית

 

קצת על התכנית/תחום:

• העצמה והנעה של המשתתפים ממצב של תלות וחוסר ביטחון לקראת פיתוח אישי ואופק תעסוקתי.
• גיבוש כיוון תעסוקתי ובניית תכנית תעסוקתית אישית לטווח המיידי ולטווח הארוך.
• השמה יציבה ואיכותית בעבודה או במסגרת יזמות עסקית קטנה-בינונית, התואמת את התכנית האישית של כל משתתף.
• שדרוג ההון האנושי של המשתתפים.
• העמקה והרחבה של תשתיות עירוניות לקידום תעסוקה, לשם הגדלת מרחב האפשרויות למשתתפי בני הישוב, תוך כדי עבודה מול גורמים הרלוונטיים במגזר העסקי, הציבורי והחברתי.

 

אוכלוסיית יעד (קריטריונים לקבלה):

• על המועמדת להשתתף בתכנית לעמוד בכל תנאי הסף הבאים:
• המועמדת הינה בטווח הגילאים שבין 25-45.
• המועמדת הינה בעלת ידע בסיסי בשפה העברית.
• המועמדת אינה עובדת או עובדת במשרה חלקית ו/או בשכר נמוך משכר המינימום.
• המועמדת הינה בעלת השכלה של עד 12 שנות לימוד.
• למועמדת אין רקע של התמכרויות, בעיות נפשיות או פלילים.
• המועמדת הינה אישה בריאה או בעלת אחוזי נכות חלקיים (עד 50%), אשר אינם משפיעים על יכולתה להשתלב בתעסוקה בשוק העבודה החופשי.


דרכי התקשרות:
פתחיה חדאד
073-2409723
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים